Rotary Club Eindhoven Kempenland

Naam van de instelling
Stichting Community Service Rotary Club Eindhoven Kempenland

RSIN nummer
816700023

Post- of bezoekadres van de instelling
Hint 8, 5521 AH Eersel

Beschrijving van de doelstelling van de ANBI en de hoofdlijnen van het beleidsplan
Het dienen van de gemeenschap, zowel persoonlijk als door de club, zowel daadwerkelijk als financieel, zo mogelijk in samenwerking met andere clubs of bestaande organisaties
In het algemeen fungeert Rotary als lokale motor. Is een project eenmaal gestart dan moet verdere uitvoering aan betreffende instanties worden overgelaten.

Functie van de bestuurders en de namen van de bestuurders
Voorzitter: Mark Jankoski
Penningmeester: Loet Meuwissen
Secretaris: Michiel Slingerland
Algemeen bestuurslid: Arthur Slingerland

Beloningsbeleid
De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden

Actueel verslag van de uitgeoefende activiteiten.
Volg de link voor een overzicht van de projecten: http://www.eindhovenkempenland.nl/projecten/

Financiële vastlegging.
Download hier de financiële vastlegging 2011-2013: Financiële vastlegging (te openen met Microsoft Excel).
Download hier de financiële vastlegging 2012-2013 en 2014-2015: Financiële vastlegging (te openen met Microsoft Excel).
Download hier de financiële vastlegging 2017-2018: Financiële vastlegging (te openen met Microsoft Excel).

 
Rotary Eindhoven Kempenland